ติดต่อเรา //

Furukawa Sangyo Kaisha (Thailand) Ltd.
บริษัท ฟูรูกาว่า ซังเกียว ไคชา (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 16 ห้อง 4, ซี
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
โทร   |   +662 105 4051-56
แฟกซ์   |   +662 632 1078
อีเมล   |   panida@csloxinfo.com
แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อสอบถามรายละเอียด (* ข้อมูลที่จำเป็น)